Boomverzorging

Onderzoek & Advies
Om op een verantwoorde wijze aan bomen te werken is kennis nodig. JAN TE HOFSTE hoveniers heeft zich door de jaren heen dan ook laten specialiseren tot ervaren boomverzorger. Naast het uitvoeren van werkzaamheden aan uw boom, kunnen wij u ook advies op maat geven op basis van een gedegen boomonderzoek. Dit kan nuttig zijn om te voorkomen dat u als boomeigenaar aansprakelijk wordt gesteld voor schade die uw boom veroorzaakt als gevolg van gebrekkig onderhoud. Wij kunnen u adviseren bij uw onderhoudsplicht. Daarnaast kunnen wij u ook adviseren bij civiele herinrichtingsprojecten. Dit kan zowel bij het optimaliseren van bestaande of nieuw aan te planten bomen zijn. Wij verzorgen bomen voor onder andere particulieren, landgoedeigenaren, gemeenten en andere organisaties.

Verzorging
Het op juiste wijze snoeien van een boom is werk voor specialisten. Door jonge bomen op tijd en op de juiste wijze te snoeien en boomziekten op tijd te herkennen kunnen veel latere problemen worden voorkomen. Het snoeien van grotere en oudere bomen kan zowel klimmend als met een hoogwerker. Het aanbrengen van kroonverankeringen, voor behoud van het karakter van de boom, behoort bijvoorbeeld tot ons takenpakket. Daarbij hebben wij ook ervaring met het om gaan van aangerichte stormschade.

Verwijderen
Soms is het nodig om een boom te verwijderen. Dit proces begeleiden wij van A tot Z. Van aanvraag van een kapvergunning tot de afvoer van takken en stamhout.